Domov pro seniory

Veřejný závazek

Poslání

 • Zabezpečit důstojné a bezpečné stáří dle individuálních potřeb, cílů a přání každého uživatele
 • Vytvořit podnětné prostředí a zkvalitnit život uživatelů v rodinném prostředí domova
 • Poskytnout nepřetržitou péči a podporu

Okruh osob a kapacita

 • Osoby se zdravotním postižením a senioři od 57 let věku
 • Kapacita 4 lůžka

Cíle

 • Zajistit uživatelům ubytování a stravování
 • Umožnit důstojné a bezpečné podmínky k zvládnutí péče o vlastní osobu a zachovávat lidskou důstojnost
 • Zabezpečit individuální míru pomoci při péči o vlastní osobu
 • Nabídnout pestrý výběr sociálně terapeutických a aktivizačních činností
 • Nabídnout pomoc při uplatňování práv
 • Vycházet z individuálních potřeb, cílů a přání uživatelů
 • Aktivně rozvíjet schopnosti klientů
 • Poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě

Principy

 • Dodržování a naplňování práv uživatelů
 • Individualizace a flexibilita podpory
 • Důstojné jednání v úctě s každým uživatelem
 • Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele
 • Týmová spolupráce
 • Odbornost a empatický přístup personálu k pocitům a potřebám uživatelů

V současné době máme volná místa vhodná pro ženu i muže nebo manželský pár.

Pro bližší informace kontaktujte naší sociální pracovnici na telefonu.

logo domov​​

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka.


Navštivte také

sestricka.cz
medispot.cz
ahc.cz


Hlavní kontakt