"Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme"                           ( Jan Zlatoústý )

NAŠI PARTNEŘI

Na tomto místě bychom chtěli zveřejnit naše sponzory a poděkovat za spolupráci a podporu našich služeb

Nadační fond VEOLIA

https://www.nfveolia.cz

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz


Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz/