"Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme"                           ( Jan Zlatoústý )

NAŠI PARTNEŘI

Na tomto místě bychom chtěli zveřejnit naše sponzory a poděkovat za spolupráci a podporu našich služeb

OBEC MILÍN

https://www.milin.cz/

Nadační fond VEOLIA

https://www.nfveolia.cz/

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz


Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz/