"Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme"                           ( Jan Zlatoústý )

NAŠI PARTNEŘI

Na tomto místě bychom chtěli zveřejnit naše sponzory a poděkovat za spolupráci a podporu našich služeb

Středočeský kraj

www.kr-stredocesky.cz

Děkujeme Středočeskému kraji za finanční příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje (Středočeský humanitární fond) na pořízení nového signalizačního zařízení "Sestra - pacient" v roce 2020.

Děkujeme Středočeskému kraji za výrazný finanční příspěvek z rozpočtu Středočeského kraje (Středočeský humanitární fond) na  pořízení nového automobilu v září 2019.

Nadační fond VEOLIA

www.nfveolia.cz


Nadace ČEZ

Obec Milín

www.milin.cz