Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“ ( Christian Morgenstern )

O nás 

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka nedaleko obce Milín cca 8 km od města Příbram. 


Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a splňujeme standardy kvality sociálních služeb.

Naše služby jsou dotovány Středočeským krajem.


Registrované služby

1. Domov pro seniory

Domov pro seniory je sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Domov pod hrází. Činnost domova pro seniory upravuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb ze dne 1. 12. 2012 v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.

Cílová skupina

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby uživatelům:

 • kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • kteří dosáhli věku 57 let a výše a kteří v důsledku svého zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby.


 • 2. Domov se zvláštním režimem

  Domov se zvláštním režimem je sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Domov pod hrází.
  Činnost domova se zvláštním režimem upravuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb ze dne 20. 4. 2013 v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.

  Cílová skupina

  V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům:

 • kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • kteří nepotřebují nepřetržitou lékařskou pomoc,
 • kteří jsou v důsledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na pomoci druhé osoby,
 • s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí od 55 let věku.