Domov se zvláštním režimem

Informace pro zájemce

Cílová skupina

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům:

  • Kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Kteří nepotřebují nepřetržitou lékařskou pomoc.
  • Kteří jsou v důsledku trvalých změn zcela nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby.
  • S Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí od 55 let věku.

V případě zájmu o poskytování sociální služby kontaktujte sociální pracovnici, která Vám poskytne potřebné informace nebo vyplňte Žádost o poskytování sociální služby a Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele a dokumenty doručte:

  • emailem: lucie.drmlova@ahc.cz
  • poštou:  Domov pod hrází, o.p.s. Pečice - Pečičky 25, 262 31 
  • osobně: předat sociální pracovnici (přijímací kancelář)

V současné době máme volná místa vhodná pro ženu i muže nebo manželský pár.

Pro bližší informace kontaktujte naší sociální pracovnici na telefonu.

​​logo domov​​​​​

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka.


Navštivte také

sestricka.cz
medispot.cz
ahc.cz


Hlavní kontakt