Domov se zvláštním režimem

Informace pro zájemce

Domov se zvláštním režimem je sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Domov pod hrází. Činnost domova se zvláštním režimem upravuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb ze dne 20. 4. 2013 v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.

Cílová skupina

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům:

  • Kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  • Kteří nepotřebují nepřetržitou lékařskou pomoc.
  • Kteří jsou v důsledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na pomoci druhé osoby.
  • S Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a ostatními typy demencí od 55 let věku.

V současné době máme volná místa vhodná pro ženu i muže nebo manželský pár.

Pro bližší informace kontaktujte naší sociální pracovnici na telefonu.

​​Image​​​​​

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka.

Navštivte také

sestricka.cz
medispot.cz
ahc.cz

Hlavní kontakt