Domov pro seniory

Informace pro zájemce

Klikněte zde pro úpravu textu.

Domov pro seniory je sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Domov pod hrází. Činnost domova pro seniory upravuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb ze dne 1. 12. 2012 v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách.

Cílová skupina

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby uživatelům:

  • Kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • Kteří dosáhli věku 57 let a výše a kteří v důsledku svého zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby.

V současné době máme volná místa vhodná pro ženu i muže nebo manželský pár.

Pro bližší informace kontaktujte naší sociální pracovnici na telefonu.

Image​​

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka.

Hlavní kontakt